Metody technicznie rewolucyjne

Soladey-eco

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW SOLADEY-ECO PRZEDSTAWIA NOWĄ TECHNOLOGIĘ W ZAKRESIE HIGIENY DENTALNEJ

Tajemnicą tej wyjątkowej rewolucyjnej szczoteczki do zębów jest pałeczka z dwutlenku tytanu ukryta w rączkę szczoteczki. Właśnie za pośrednictwa tej szczoteczki będą wasze zęby czystsze i zarówno zdrowsze . Wyjątkowość technologii specjalnej polega na aktywacji pałeczki z dwutlenku tytanu za pośrednictwa żródla światła, przy czym pałeczka wytrąci jony ujemne.

Te się następnie zmieszają z jonami dodatnimi wodoru z kwasu w powłokę zębów i w ustach się w ten sposób zmieni  pH ślin. Następnie się kwas zneutralizuje, powłoka zębów się rozłoży i zęby są następnie widocznie czystsze i zdrowsze. Dzięki reakcji jonów powłoka zębów przylegnie do zębów  o wiele ciężciej.

Soladey-eco – więcej niż szczoteczka do zębów